Disclaimer

Laatste update: 16-03-2023

Wedding Sparkles (Kamer van Koophandel: 71721193), hierna te noemen Wedding Sparkles, verleent u hierbij toegang tot www.weddingsparkles.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wedding Sparkles behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.weddingsparkles.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wedding Sparkles.

Beperkte aansprakelijkheid

Wedding Sparkles spant zich in om de inhoud van www.weddingsparkles.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.weddingsparkles.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wedding Sparkles. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.weddingsparkles.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.weddingsparkles.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wedding Sparkles nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten, afbeeldingen en materialen liggen bij Wedding Sparkles. Sommige stockfoto’s zijn in samenwerking totstand gekomen met de volgende leveranciers:

www.weddingsparkles.nl

www.sanneswart.nl

www.demeidenvanversier.nl

www.sweetstudio.nl

www.deballonnen.nl


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten, afbeeldingen en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wedding Sparkles, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van de

Disclaimer

Heb je nog vragen over de Disclaimer? Dan kun je contact opnemen met Wedding Sparkles per e-mail: info@weddingsparkles.nl of vul het contactformulier op de contactpagina in.

Scroll naar boven